Digital transformation: Er din næste chef en robot?

For at kunne konkurrere i den digitale verden, må virksomhederne forandre sig til selv at blive digitale. Det betyder nye jobtyper, krav til nye medarbejderfærdigheder, og nye måder at organisere sig på.

Af Børge Obel, Professor, centerleder, ICOA, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS

Innovationsfonden anslog i 2017 i en rapport, at 40 procent af det arbejde, som i dag udføres af mennesker, vil kunne klares af allerede eksisterende teknologier.

Robotter har allerede overtaget en stor det af det rutineprægede arbejde, og med kunstig intelligens er vejen banet for, at også vidensarbejde bliver overtaget af robotter.

Nordea varslede i oktober 2017, at antallet af ansatte i banken skal reduceres med 6.000. Heraf 2.000 konsulenter. Blandt andet fordi der skal indføres såkaldte chatbots og robotrådgivere.

Så hvornår bliver cheferne erstattet af en robot?

Nye forretningsmodeller

Digitalisering betyder, at forandringer sker hurtigere og hurtigere. Digitalisering, brug af big data og analytisk tilgang betyder, at vi ved mere om os selv og hinanden.

For at ændre sig i et digitalt tempo skal virksomhederne drives ud fra datacentriske forretningsmodeller. De skal overveje deres eksisterende forretningsforbindelser og se på, hvordan de skal danne nye partnerskaber inden og uden for økosystemet. Endelig skal de effektivt engagere og opretholde tillid til forbrugerne og deres hurtigt skiftende forventninger.

Det kræver organiseringsmodeller, hvor hierarkiet er mindre i centrum, og hvor hierarkiet skal kombineres med en høj grad af selvorganisering. Det stiller nye krav til ledelsen. Ikke mindst der, hvor en del af arbejdet bliver udført af robotter.

En robot på toppen

I The Organizational Design Community, som er et verdensomspændende community med base på Aarhus BSS, har der været stor fokus på, hvad digitalisering vil betyde. Vil den traditionelle hierarkiske organisering bestå, eller vil nye ikke-hierarkiske organiseringsformer opstå?

Svaret kendes ikke endnu, men forslag til svar kan findes i Journal of Organization Design og på de præsentationer, der blev givet på ODC’s konference i august 2017.

På konferencen blev selvorganiserede virksomheder, web-baserede virksomheder uden ansatte og mere modulære organisationsformer præsenteret som svaret på, hvordan den digitaliserede virksomhed skal organiseres. Det kan være, at hierarkiets eneste redning er, at der sidder en robot på toppen.

Det digitale firma

Hurtige fremskridt inden for informationsteknologi som computer hardware, software og netværk ændrer den måde, som vi driver forretning på. For at opnå reel udnyttelse fra disse stadigt bedre teknologier har virksomhederne brug for nye processer og forretningsmodeller 5).

Det digitale firma er en generel betegnelse for virksomheder, der har aktiveret centrale forbindelser med medarbejdere, kunder, leverandører og andre eksterne partnere via digitale netværk og digitale processer 1). Digitalisering er vigtig for virksomhederne for at forblive konkurrencedygtige 2) eller ligefrem at overleve 3).

Begrebet det digitale firma gælder både for virksomheder, der er født digitalt, eller en digital transformation af et eksisterende firma. Og den digitale æra er præget af tre egenskaber: eksponentiel, digital og kombinatorisk 4).

Kodak og Nokia

Virksomheder skal forbinde sig til nye økosystemer og partnere samtidig med, at de skal fremme digital mobilisering på tværs af deres organisationer. For digitalisering indebærer, at der skabes netværk til leverandører, kunder og medarbejdere, der udnytter it i produkter og tjenester. Digitaliseringen gør det muligt at udvikle og distribuere basale produkter og tjenester med samme hastighed og pris som traditionelle digitale produkter.

For eksempel tog det næsten 15 år for digitalkameraet at bringe Kodak til konkurs. Men det tog kun fem år for smartphonen at bringe almindelige mobiltelefoner fra for eksempel Nokia til næsten udryddelse. For Kodak var den store ændring ikke udviklingen af ​​digitalkameraet, men evnen til at tage et billede med sin telefon og dele det med sine venner ved hjælp af Facebook eller Instagram. Det var eksponentielle, digitale og kombinatoriske kræfter, der blev et problem for både Kodak og Nokia.

Det smarte hjem

Kombinatorisk betyder, at alle elementer og processer hænger sammen, og at virksomhederne skal organiseres som platformsorganisationer med deltagelse i økosystemer. Men hvad betyder det? Lad os tage et konkret eksempel.

I fremtiden vil boligen være et “smart home”, hvor køleskabet kommunikerer med kalenderen i skyen. Leverandører af dagligvarer ved derfor, hvem der er i huset i den næste uge, og hvor meget der skal bestilles ud fra forbruget i tidligere uger.

Kalenderen leverer også input til spejlet i badeværelset, som via “face recognition” ved, hvem der er der, og på spejlet viser kalender eller nyheder, eller beder børnene om at børste tænder.

Vandmålere aflæser flow og kommunikerer med ventiler og pumper, og giver forbrugeren information på smartphone om afvigende flow. Vinduer har indbyggede solceller og kommunikerer med alarm og låsesystemer. Der er intelligent styring af varme, lys energi mv.

Alt dette er kun en lille del af det, der allerede er muligt i dag.

Produkter og service hænger sammen

Leverandører til smart homes vil være nye virksomheder, men også gamle virksomheder, som skal til at vænne sig til den digitale verden, hvor produkter og services hænger sammen, hvor forandringer sker hurtigt, hvor konkurrenceevnen afhænger af ny kombination af innovation og effektiv ressourceudnyttelse.

Digitalisering kræver således nye forretningsmodeller, nye måder at organisere sig på og måske en robot som chef.

Læs mere om mulighederne for at indgå partnerskab på vores talentprogram i digital transformation

Læs mere om Master i itLæs mere om Master i Digital Innovation

Kilder:

1) Laudon, Kenneth C., and Jane P. Laudon. Management Information Systems: Managing the Digital Firm Plus MyMISLab with Pearson eText–Access Card Package. Prentice Hall Press, 2015
2) Earley, S. (2014). The Digital Transformation: Staying Competitive. IT Professional, 16(2), 58-60.
3) Kreutzer, Ralf T. 2014. Digital Darwinism and the Need for a Digital Transformation. In International Conference on Business Strategy and Organizational Behaviour (BizStrategy). Proceedings: Global Science and Technology Forum
4) Brynjolfsson, Erik, and Andrew McAfee. 2012. “Winning the race with ever-smarter machines.” MIT Sloan Management Review 53 (2):53.
5) Brynjolfsson E, McAfee A (2014) The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W.W. Norton, New York

Browse

Article by channel:

Read more articles tagged: Robotics